Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
Display og programmatic

Display-annonsering er viktig å vurdere når man bygger en bedrifts kanalmiks. I en gitt kanalmiks vil display-annonsering være en viktig bidragsyter for å informere og påvirke kunder i deres beslutningsprosesser, enten om det er snakk om prospecting og/eller remarketing. Hvilken rolle display har i kjøpsprosessen av forskjellige produkter/tjenester og bransjer vil varierer, men effekten kan være betydelig. Med dagens mulighet til å kjøpe display-annonsering (bannere, video m.m.) gjennom programmatisk annonsekjøp, har produktets rolle blitt enda mer verdifull. Ved å kjøpe display-annonser basert på brukerdata og brukermønster har målgrupperelevans og treffsikkerhet blir betydelig bedre, og ytterligere styrket kanalens verdi.

Kontakt oss

Kalibrert trenger kontaktinformasjonen du gir oss til å ta kontakt om produkter og tjenester. Hvis du vil ha mer informasjon om vår praksis for personvern og hvordan vi forplikter oss til å beskytte dine data, kan du se våre retningslinjer for personvern.