Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
Effektmåling og rapportering

Økt digitalisering av den moderne markedsføringen gir bedrifter en unik mulighet til å kvantitativt og kvalitativt måle, endre og effektivisere markedsføring for å sikre størst mulig avkastning. Avkastning kan blant annet skje gjennom salg i nettbutikk, påmeldinger til nyhetsbrev, salgsleads eller merkevarebygging.

Kalibrert bistår deg og din bedrift med å identifisere dine viktigste digitale markedsføringsmål, gjennom måling og analyse av dataen. I tillegg gir vi deg kunnskap og verktøy for å overvåke og på denne måten ta gode, kvalitative beslutninger til din markedsføring.

Vår kunnskap spenner seg fra det tekniske til det strategiske, og vi kan sammen med deg hjelpe din bedrift med å både identifisere og nå dine mål.

Ta kontakt for å få gode innspill på hvordan din bedrift kan gjøres verdifull fortløpende måling.

Ta kontakt